Co je to CPE (Cost per Engagement) - marketing | KREJTA digital
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > CPE

CPE

Vysvětlete mi, co je to CPE.

CPE je zkratka pro Cost per Engagement, česky řečeno cena za interakci, cena za angažování či cena za zapojení uživatelů.

Jedná se o jednu z možností, jak platit za placenou reklamu v internetovém marketingu. V tomto případě platíme za to, že uživatel s naší reklamou aktivně provádí určitou interakci. Interakcí může být například hraní hry obsažené v reklamě, přejetí prstem, aby se zobrazily nějaké produkty, pozastavení nebo ztlumení videa, odeslání kontaktních údajů, registrace na bezplatnou zkušební verzi, zúčastnění se průzkumu apod.

Reklamy využívající CPE cenový model mají často podobu flashových bannerů, gadgetů a podobných formátů, které umožňují zapojení uživatelů. Využívají se především pro mobilní zařízení.

Další možnosti placení za reklamu jsou: CPA (Cost per Action), CPC (Cost per Click) / PPC (Pay per Click), CPE (Cost per Engagement), CPM (Cost per Mille) / CPT (Cost per Thousand) či CPV (Cost per Viewer)

Vzorec CPE a jeho výpočet:

Pokud cena CPE není dána, můžeme jí vypočítat tímto způsobem:

celková částka vynaložená na inzerování

celkový počet intreakcí

Hypotetický příklad:

Vytvořili jsme reklamu, která po uživatelích vyžadovala přejetí prstem, aby se jim zobrazily propagované produkty. Tato reklama nás celkem stála 10 000 Kč a dosáhla 20 000 interakcí.

10 000

20 000

= 0.5

CPE je 0,5 což znamená, že za každou interakci, tedy přejetí prstem, jsme zaplatili 50 haléřů.

Proč je CPE dobré?

Využití CPE cenového modelu nám umožňuje poměrně efektivně vynaložit náklady na reklamu, jelikož neplatíme za pouhé zobrazení, ale přímo za zapojení uživatelů. Tato interakce uživatele nasměruje na cílený výsledek nebo mu alespoň umožní strávit více času s produktem, a tím si jej uživatel lépe zapamatuje a posléze třeba zakoupí. Znázorněme si to na následujícím hypotetickém příkladu:

Marketingová agentura vytvořila reklamu, ve které se uživatelům po přejetí prstem či kliknutí zobrazí tři různé hračky pro psy. Tato reklama má CPE 5 Kč.

Uživateli X se reklama zobrazí, ale on jí nevěnuje pozornost a neprovede žádnou interakci. Proto za tohoto uživatele nic nezaplatíme.

Uživateli Y se reklama zobrazí a přejede prstem, aby se mu hračky pro psy zobrazily, tzn. provede interakci. Za tohoto uživatele zaplatíme 5 Kč.

CPE cenový model zvyšuje zapojení uživatelů. Tím, že se uživatelé začnou angažovat, vzroste povědomí o značce a zvýší se šance, že uživatel dosáhne cíle, kterého chceme, například zakoupení produktu.

Tento cenový model také zlepšuje kreativitu a flexibilitu, jelikož aby byla reklama úspěšná, je nutné, abychom ji přizpůsobili novodobým trendům.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^