Co je to CPC (Cost per Click) - marketing | KREJTA digital
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > CPC

CPC

Vysvětlete mi, co je to CPC.

CPC je zkratka pro Cost per Click, česky řečeno cena za proklik.

Jedná se o jednu z možností, jak platit za placenou reklamu v internetovém marketingu, která velmi úzce souvisí s reklamním modelem PPC. V tomto případě cena za proklik označuje částku, kterou zaplatíme za to, že se uživatel proklikne na naše stránky. Za pouhé zobrazení tedy podnikatel nebo marketingová agentura neplatí nic.

Cena za proklik nebývá předem dána. Proto se často setkáme s pojmy Max. CPC či „bid“ (nabídka), které vyjadřují maximální částku, kterou jsme za proklik ochotni zaplatit. Výsledná cena vychází z aukce, která probíhá mezi inzerenty, kteří cílí na stejné klíčové slovo. Vysvětleme si to na následujícím hypotetickém příkladu:

Vytvořili jsme reklamu, u které jsme stanovili CPC 15 Kč, což znamená, že za 1 proklik zaplatíme maximálně 15 Kč. Při zadávání jsme tedy nevěděli, jaká bude skutečná cena za proklik, pouze jsme věděli, jaká bude maximální cena za proklik.

Platí, že skutečná CPC bývá menší, než Max. CPC.

Můžeme se i setkat s pojmem Minimální cena za proklik, což je naopak minimální částka, kterou musíme vynaložit, aby se reklama mohla zobrazovat.

Dalšími možnostmi placení za reklamu jsou CPA (Cost per Action), CPE (Cost per Engagement), CPM (Cost per Mille) / CPT (Cost per Thousand) či CPV (Cost per Viewer).

Proč je to dobré?

Tento způsob platby nám umožňuje poměrně efektivně vynaložit náklady na reklamu, jelikož neplatíme za pouhé zobrazení, ale přímo za provedené prokliky.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^