Co je to CPM -> Marketing | KREJTA reklamní agentura
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > CPM

CPM

Jakže? Vysvětlete mi, co je to CPM.

CPM je zkratka pro Cost per Mille, česky cena za tisíc zobrazení. Jinak řečeno tato metrika představuje cenu, kterou zaplatíme za každých 1 000 impresí. Například za 1 000 zobrazení naší reklamy či za každých 1 000 oslovených čtenářů/diváků. Jedná se tedy o jednu z možností, jak uhradit placenou reklamu, kdy platíme za to, kolikrát se reklama ukázala uživatelům.

CPM se obvykle pohybuje v rámci jednotek až desítek korun. Vše ovšem záleží na cílení webu. Může se i stát, že hodnota bude šplhat až ke stovkám korun, pokud například produkty či služby, na které web cílí, slibují velký zisk.

Se zkratkou CPM se spíše setkáme v zahraničí, v ČR se více využívá zkratka CPT (Cost per Thousand). Obojí je v podstatě analogií modelu CPV (Cost per Viewer). Rozdíl je pouze v tom, že CPV je vynásobeno tisícem.

Dalšími možnostmi placení za reklamu jsou CPA (Cost per Action), CPC (Cost per Click) / PPC (Pay per Click), CPE (Cost per Engagement) či CPV (Cost per Viewer).

Vzorec pro výpočet CPM:

celková vydaná částka na reklamní kampaň

počet zobrazení

* 1000

Hypotetický příklad:

Jsou dva portály cílící na ženy 20+, na které můžeme umístit náš banner.

Na portále ABC stojí banner 1000 Kč a může mít dosah 50 000 zobrazení.

1000

50 000

* 1000 = 20

CPM je tedy 20, tzn. že za 1000 zobrazení bychom zaplatili 20 Kč.

Na druhém portále XYZ stojí banner 850 Kč a může mít dosah 30 000 zobrazení.

850

30 000

* 1000 ≐ 28

CPM je cca 28, tzn. že za 1000 zobrazení bychom zaplatili cca 28 Kč.

Na základě těchto výsledků se rozhodneme umístit banner na portál ABC, jelikož i přesto, že celková vydaná částka na banner bude vyšší, tak to pro nás bude finančně výhodnější.

K čemu je CPM?

Díky této hodnotě můžeme porovnat nákladnost reklamy na konkrétních portálech a na základě toho se rozhodnout, kde reklamu umístit.

Proč bych to měl/a potřebovat?

Díky CPM můžeme zjistit, kde je pro nás nejvýhodnější umístit reklamu, jelikož nám stačí jednoduše porovnat ceny a na základě toho vybrat. Nicméně je důležité, abychom vždy porovnávali stejné médium s podobnými znaky. Tzn. nemůžeme porovnávat CPM za reklamu v rozhlasu s CPM za banner na webu. Zároveň je pro porovnávání důležité to zjišťovat pro stejnou cílovou skupinu. To jsou všechno faktory, které bere marketingová agentura v úvahu.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^