Co to je PR (Public relations) a jak pomůže vaší firmě? | KREJTA

Potřebujete vybudovat nezlomné PR? Víme, jak na to

Dobrá pověst je jednou z hlavních ingrediencí úspěchu značky na trhu. Na publicitu v médiích ale reklama často nedosáhne, proto přichází na řadu PR strategie. Ta dlouhodobě pečuje o pozitivní obraz firmy v očích veřejnosti a předchází tak krizím, které by ohrozily její existenci. KREJTA se postará, aby se o vás mluvilo jen v dobrém. 

Co to je PR?

Původně anglický pojem Public relations (zkráceně PR) je do češtiny volně přeložen jako vztahy s veřejností. Velmi jednoduše jde o soubor postupů a nástrojů sloužících k ochraně, posílení nebo dlouhodobému vytváření pozitivních vtahů mezi organizací a veřejností. 

Záměrem PR je budovat image instituce, která odolá sebevětším otřesům. Spolu s reklamou, osobním prodejem, přímým marketingem a podporou prodeje tvoří komunikační mix, který je nedílnou součástí marketingového mixu. 

Komunikace s médii a veřejností je denním chlebem PR specialistů a tiskových mluvčí. Na starosti mají přípravu tiskových zpráv a konferencí, pravidelný monitoring médií a analýzu výstupů, organizaci rozhovorů v médiích se zástupci firmy a podobně.

PR představuje strategický komunikační proces, který vytváří a rozvíjí vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a veřejností.

Pro PR je charakteristická obousměrnost – předmětem jejího zájmu je mínění veřejnosti o produktu a službě. PR dnes běžně využívají politici, neziskovky, města i státy. Čím dál častěji po PR sahají ale také firmy, aby podpořily reputaci svých produktů a služeb. 

Zatímco vnitřní Public relations pečují o vztahy se zaměstnanci dané organizace, vnější Public relations zaměřují svou pozornost na komunikaci se zákazníky, médii, vládou, neziskovými organizacemi, investory a dalšími zájmovými skupinami ve společnosti.

Proč usilovat o kvalitní vztahy s veřejností?

Jako mávnutím kouzelného proutku se může vaše roky budovaná pověst změnit k horšímu, pokud nebudete pečovat o vztahy s veřejností a dalšími zainteresovanými skupinami. S PR strategií od nás podpoříte:

 • Důvěru zákazníka v nabízený produkt/službu 
 • Povědomí o značce a pozitivní pověst
 • Vztahy mezi značkou a veřejností
 • Kompetence reagovat na krizové situace
 • Konkurenceschopnost 
 • Zájem potenciálních investorů

3 klíčové benefity PR

Od pradávna jsou lidé velkými milovníky příběhů. Pomáhají nám zorientovat se ve složitém světě, poskytují únik před stresem, posilují emocionální souznění a sbližují nás s druhými. Čím silnější příběh spojený s vaší značkou do světa vypustíte, tím vyšší je pravděpodobnost, že prostřednictvím médií osloví co největší publikum.

        1. Velký dosah

Největším úspěchem PR strategie a snem každého PR specialisty je, když se obsah stane virálním. Lidé jej tak masově z vlastní vůle šíří, protože jim přijde zajímavý, užitečný nebo zábavný. 

        2. Efektivita vynaložených prostředků

V porovnání s placeným umístěním reklamy je PR nízkonákladovým a přitom ověřeným způsobem, jak zvýšit viditelnost značky. Za srovnatelnou plochu placené inzerce zaplatíte několikanásobně více než za PR kampaň. 

        3. Dlouhodobý účinek 

Skvělého PR nedosáhnete přes noc. Péče o váš mediální a veřejný obraz potřebuje svůj čas. Jednotlivé ohlasy v médiích ale nikam nezmizí a jsou zpětně dohledatelné, což přispívá k dlouhodobému účinku. Například pozitivní recenzi na produkt si potenciální zákazník může dohledat po celou dobu prodeje. 

Vytvoříme pro vás příběh, který budou média milovat. Dáme nahlédnout za oponu vašeho podnikání, abyste byli svým potenciálním zákazníkům co nejblíže. Povědomí o vaší značce podpoříme také placenou reklamou a kvalitním obsahem na sociálních sítích. Připravíme vám publikační plán, s nímž předběhnete svou konkurenci. KREJTA je tu od toho, aby se postarala o vaši dobrou pověst.

Jaké jsou cíle PR strategie, kterou vám KREJTA namíchá na míru?

 • Budování dobrého jména a důvěryhodnosti
 • Změna image
 • Zavedení značky na trh
 • Zvýšení povědomí o značce
 • Zlepšení zaměstnaneckých vztahů
 • Zlepšení vztahů se stakeholdery, tedy se všemi zájmovými skupinami
 • Řešení krizových situací

Jaké PR služby nabízíme

Na rozdíl od reklamy, která k šíření sdělení využívá hlavně masová média, používá PR strategie i jiné komunikační kanály a techniky. Pozitivní obraz firmy vytvoříme především za pomoci:  

 • Media relations neboli komunikace s médii, kam patří například tiskové zprávy, tiskové konference nebo rozhovory, ale i monitoring mediálních výstupů. Média jsou účinným nástrojem komunikace s širokou veřejností, protože dokážou vzbudit zájem o váš produkt/firmu a podílí se na vytváření dlouhodobého mediálního obrazu firmy. 
 • Eventy tedy tvorba firemních akcí, konferencí a podobných událostí, které jsou určené převážně pro zákazníky nebo obchodní partnery.
 • Digitální komunikace, kam se řadí zejména sociální sítě a blogy.
 • Sponzoring a fundraising, což je systematické získávání finančních a dalších prostředků na provoz organizace.
 • Příprava firemních publikací, jako jsou zaměstnanecké časopisy a výroční zprávy.
 • Krizová komunikace, která reaguje na šíření negativní publicity.
 • Employee relations, což je komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, na kterou se zaměřuje interní PR. V jejím zájmu stojí posílení loajality pracovníků vůči firmě a šíření jejího dobrého jména.

Potřebujete pomoct s PR?
+420 602 700 906
konecny@krejta.cz
Chci konzultaci zdarma

Uvažujete nad strategií na míru?

Kontaktujte nás
Rak logo
Toothy logo
Scuba logo
IT Parťák logo
Kompas logo
Prosto logo
AXM logo
Cochlear logo
Construct logo
Authoralarm logo

Co o nás říkají naši klienti?

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^