Lovebranding a firemní identita s nápadem, 3 kroky jak na to | KREJTA

Firemní identita,
která si získá
zákazníky?
Pomůžeme vám

Firemní identita

První věc, kterou si představíme pod pojmem firemní identita, je tvorba loga, vizitek, webů a dalších částí vizuální identity. Avšak tento pojem zahrnuje i to, jak působíte na vaše zákazníky, zaměstnance, dodavatele a jaké hodnoty a pocity jim předáváte.

Konzultace zdarma

Branding není jen tvorba loga nebo vizitek.

To, jak firma působí na své okolí, ovlivňuje mnoho faktorů. Vizuální prezentace musí odrážet hodnoty, které společnost reprezentuje, a podporovat je mezi všemi kanály komunikace. To samé platí i pro nevizuální stránku. Do firemní identity například patří i to, jakým způsobem se zákazníky komunikujeme.

Když chceme poukázat na to, že jste společnost s osobním přístupem, ukažme lidem osobu, se kterou budou komunikovat, vytvořme e-mail se jménem této osoby, prostřednictvím které budete se zákazníky komunikovat. To vše je součástí firemní identity.

Znáte svoji cílovou
skupinu a víte, jak se
před ní prezentovat?

Firemní identita cílová skupina

Pokud víme, kdo jsou naši zákazníci, můžeme navrhnout styl, kterým se před nimi budeme prezentovat. Pro vizuál můžeme vybrat tvary, barvy a fonty, které použijeme. Také umíme zvolit styl komunikace nejvíce vhodný pro daný segment a vybrat kanál, kterým jej dokážeme oslovit.

Konzultace zdarma

Čím se odlišujete
od konkurence?

Firemní identita odlišnost

Uvědomit si, čím se odlišujeme od ostatních, je důležitým krokem při tvorbě brandingu. Odlišnost je to, proč si nás lidé zapamatují. Proto při tvorbě firemní identity musíme klást důraz na detaily, díky kterým vaše značka zazáří.

Proč být
konzistentní?

Firemní identita konzistence

Zákazníci si o vás utvářejí celkový obraz od prvního kontaktu s vaší značkou až do momentu, kdy se z nich stávají loajální klienti. Zejména u dražších produktů nebo služeb tvoří rozhodovací proces zákazníků až 8 kroků před tím, než u vás nakoupí. Proto je důležité, aby si při každém kontaktu s vámi vybavili (vždy) vaši značku.

Konzultace zdarma

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^