5 přínosů content alias obsahového marketingu | KREJTA

Content alias obsahový marketing, co má šťávu? My vám s ním pomůžeme

Setkali jste se už někdy s magickým zaklínadlem s názvem content marketing? A vrtalo vám hlavou, co si pod ním vůbec představit? Následující řádky vám obsahový marketing představí a ukážou vám, co všechno se dá v content marketingu vymyslet. 

Content marketing je totiž jedním ze základních klíčů, bez nichž se dnes neobejde úspěšná marketingová strategie. My vás v tom nenecháme a s obsahovým marketingem vám pomůžeme


Content marketing souvisí s vytvářením kvalitního obsahu, který pomáhá budovat podvědomí o firmě, jejích produktech či službách. Cílem je zákazníka znalostně obohatit, rozvíjet nebo také pobavit.

 

Začněme ale hezky popořadě. Co je content marketing?

Pod souslovím content marketing aneb obsahový marketing se skrývá strategický marketingový přístup. Primárně usiluje o tvorbu a distribuci kvalitního, užitečného a relevantní obsahu, a to za účelem získání, zapojení i udržení pozornosti předem definovaného publika. Výsledkem je uspokojení potřeb či vyřešení problémů zákazníků a spolu s tím rostoucí dosah značky i prodeje. 

Obsahový marketing spadá pod inbound marketing a funguje na bázi pull metod, které nechávají v režii spotřebitelů, aby danou firmu sami vyhledali a navštívili. Ačkoli počátky content marketingu sahají hluboko do minulosti, k jeho rozkvětu dochází až v posledních letech. Ve světě digitálního marketingu jde však o osvědčenou techniku, která pomáhá udržet dlouhodobé vztahy se stávajícími zákazníky i přilákat novou klientelu.

O vymazlený obsah se vám postarají naši copywriteři, SEO specialisté, grafici, videotvůrci, PR specialisté a další. Jejich úkolem je příprava contentu, který dokáže hravou cestou zodpovědět veškeré možné dotazy čtenáře a nabídne mu efektivní řešení potíží za pomoci produktu či služby.

Video přibližuje, co je content marketing a jaký je jeho potenciál.

S čím vám pomůžeme?

 • Zvýšíte důvěru publika ve svou značku

Tvorbou příspěvků na blog, návodů či nápomocných rad zodpovíme všechny možné dotazy zákazníků, vzděláme je a postupně odbouráváme možné obavy. Tím, že projevíte ochotu klienty informovat a pomáhat jim, obohacujete své produkty a služby o přidanou hodnotu.

 • Získáte konkurenční výhodu

Prostřednictvím content marketingu vytvoříme podvědomí zákazníků o značce a udržíme ji v centru jejich pozornosti, čímž podpoříme váš konverzní potenciál. 

 • Stanete se viditelnějšími 

Více obsahu rovná se více času, který návštěvníci stráví na vašem webu. S každým novým příspěvkem navíc zvyšujete svou šanci na viditelnost ve vyhledávačích. 

 • Budete autoritou ve svém oboru

S publikací užitečného a smysluplného obsahu poroste také vaše odbornost v dané oblasti. Zaměříme-li se na dosud nedostatečně prozkoumaná témata, dosáhnete vyššího organického dosahu svého webu. Díky nápomocnému obsahu získáte důvěru stávajících i nově příchozích zákazníků, kteří budou v budoucnu vědět, na koho se s dalšími dotazy obrátit.

 • Vytvoříme okolo vaší značky komunitu

Content marketing vám pomůže jednou provždy vykročit z anonymity a oslovit publikum svým příběhem. Velký zdroj inspirace nabízí právě vaši zákazníci – komunikací s nimi, otevřeností vůči jejich příběhům vybudujeme silnou komunitu okolo vaší značky. 

Jaké nástroje při content marketingu využíváme?

Mezi nejvíce využívané formy patří tvorba příspěvků na blogu a natáčení videí. Škála kanálů, které může content marketing využít, je ale mnohem širší. Vedle vizuálních nástrojů, jako je tvorba informační grafiky a myšlenkových map, se nabízí komunikace se sledujícími na sociálních sítích, edukace účastí na webinářích, workshopech a přednáškách nebo poslechem podcastů.

Dalšími možnými podobami content marketingu jsou třeba:

 • Newslettery
 • Elektronické knihy
 • White paper 
 • Případové studie
 • Informační bulletiny
 • Rozhovory a návody
 • Recenze
 • Aplikace
 • Příspěvky influencerů
 • Soutěže, kvízy a hry
 • FAQ

Chcete přitáhnout zákazníky kvalitním obsahem?

Kontaktujte nás

Content (tedy obsah) pro vás můžeme připravit v podobě:

 • Zábavné
 • Edukační a inspirační
 • Zákulisní
 • Nápomocné 
 • Prodejní

B2B, nebo B2C – to je, oč tu běží

Obsahový marketing můžete uplatnit v B2B a rovněž v B2C. Že nevíte, o čem je řeč? 

Business to Business znamená komunikaci a prodej produktů nebo služeb mezi jednotlivými společnostmi, zatímco Business to Consumer označuje marketing zaměřený na koncové zákazníky. Hlavní devízou B2B marketingu je vzdělávat publikum, informovat jej o novinkách a poznatcích, které mohou uplatnit, kdežto v případě B2C tvoříme zejména zábavný obsah. 

Další podstatným rozdílem je velikost publika – v případě B2C dalece převyšuje B2B, jehož cílová skupina je podstatně více vyhraněná. Odlišností si lze všimnout i v komunikačních kanálech. Pro B2B jsou primárními nástroji třeba newslettery, příspěvky na vlastním webu anebo zpravodaje. 

V B2C pak můžeme mnohem více experimentovat a zapojit emoce. Sáhnout tak lze po kreativních nástrojích, jako jsou soutěže nebo zábavní kvízy. V případě B2C content marketingu skutečně platí heslo, že fantazii se meze nekladou! Jde jen o to namíchat ty správné ingredience a vytvořit cenný obsah pro vaši cílovou skupinu.

Jak si rozumí obsahový marketing s modelem AIDA?

Pro snadné pochopení fungování content marketingu je možno využít model AIDA, který popisuje vývoj chování zákazníka vedoucí ke koupi. 

Attention (pozornost) – V této fázi je stěžejní upoutat pozornost chytlavým nadpisem článku na blogu nebo za využití atraktivní grafiky.  

Interest (zájem) – Potenciální zákazník na základě podnětu pátrá po dalších informacích, což mu usnadníme tím, že na sebe jednotlivé články vzájemně odkazují. Na závěr návštěvy webové stránky se například rozhodne k odběru newsletteru. 

Desire (touha) – V dalším kroku má už zákazník vážný zájem o produkt/službu a prochází si recenze u influencerů. 

Action (akce) – Celý proces je završen finálním popostrčením k akci – tedy nákupem.

Jak na obsahovou strategii krok za krokem

 1. Funkční content marketing se neobejde bez důsledné úvodní analýzy, kterou za vás obstaráme. 
 2. Nezbytným mezikrokem je stanovení tematických okruhů podle obeznámenosti uživatelů. Zákazníci zpravidla netvoří jednolitou skupinu, ale odlišují se svými preferencemi a zkušenostmi.
 3. Neméně významnou součástí je příprava dlouhodobého plánu a průběžné kontroly jeho plnění. Jen málokdy se vyplatí tvořit příspěvky za pochodu. Naopak zdařilý content marketing vyžaduje promyšlené pokrývání vybraných témat dle publikačního plánu, který pro vás vypracujeme. 
 4. O úspěšnosti content marketingu rozhoduje řada ukazatelů, jako je čtenost, délka návštěvy webu anebo konverze. Pohlídáme je za vás.

 

Uvažujete nad strategií na míru?

Kontaktujte nás

 

Příklady firem, kterým jsme pomohli s content marketingem

Rak logo
Toothy logo
Scuba logo
IT Parťák logo
Kompas logo
Prosto logo
AXM logo
Cochlear logo
Construct logo
Authoralarm logo

Co o nás říkají naši klienti?

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^