Co je to CPV (Cost per Viewer)? - marketing | KREJTA digital
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > CPV

CPV

Cože? Co je to CPV?

CPV je zkratka pro Cost per Viewer, česky řečeno cena za diváka.

Jedná se o jednu z možností, jak platit za placenou reklamu v internetovém marketingu. V tomto případě CPV označuje částku, kterou zaplatíme za zásah jednoho uživatele videoreklamou, tedy za to, že někdo sleduje naši videoreklamu anebo provede nějakou interakci, například klikne na vložený odkaz.

Ve většině případů je dáno minimum času, po který uživatel musí videoreklamu sledovat, aby nám začaly vznikat náklady. Minimální čas se mezi jednotlivými platformami liší. Například na YouTube to je 30 sekund. Znázorněme si to na hypotetickém příkladu:

Na YouTube jsme přidali videoreklamu. Minimální čas, než nám začnou vznikat náklady, je 30 sekund.

Reklama se začne přehrávat a uživatel X ji vypne po prvních 15 sekundách. Za tohoto uživatele tedy neplatíme nic.

Reklama se začne přehrávat a uživatel Y vidí 40 sekund. Za tohoto uživatele nám již vzniknou náklady.

Dalšími možnostmi placení za reklamu jsou CPA (Cost per Action), CPC (Cost per Click) / PPC (Pay per Click), CPE (Cost per Engagement) či CPM (Cost per Mille) / CPT (Cost per Thousand).

Vzorec CPV a jeho výpočet:

Pokud cena CPV není dána, můžeme jí vypočítat tímto způsobem:

celková částka, kterou jsme zaplatili za inzerování

celkový počet naměřených zhlédnutí

Hypotetický příklad:

Vytvořili jsme videoreklamu, kterou jsme umístili na YouTube. Tato reklama nás celkem stála 10 000 Kč. Cca 5 000 uživatelů vidělo minimálně 30 sekund této reklamy.

10 000

5000

= 2

CPV je 2, což znamená, že za každé zhlédnutí minimálně 30 sekund jsme zaplatili 2 Kč.

Proč je to dobré?

Díky tomuto způsobu platby může marketingová agentura poměrně efektivně vynaložit náklady na reklamu, jelikož neplatíme za všechny zhlédnutí reklamy, tedy třeba i jen 3 sekundové, ale jen za zhlédnutí minimálního počtu sekund, např. 30 sekund. Tento způsob zajišťuje, že se platí pouze za reklamy, na které se lidé skutečně dívají.

CPV nám také umožní poměrně rychle zjistit, jak reklama působí na uživatele, tedy jak reklamy na ně fungují a jaké taktiky na ně platí. Například pokud minimální čas reklamy zhlédne velmi nízké procento lidí, je nám jasné, že v příští videoreklamě musíme něco změnit.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^