Co je to CPA (Cost per Action) - marketing | KREJTA digital
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > CPA

CPA

Vysvětlete mi, co je to CPA.

CPA je zkratka pro Cost per Action, česky řečeno cena za akci nebo cena za konverzi. Akcí může být například myšleno provedení registrace, přihlášení se k odběru e-mailů, vyplnění online formuláře, telefonát, napsání e-mailu nebo koupě produktu či služby.

Jedná se o jednu z možností, jak platit za placenou reklamu v internetovém marketingu. V tomto případě platíme za reklamu až v situaci, kdy dojde k předem definované akci neboli konverzi. CPA se nejvíce využívá v affiliate sítích a programech.

Náklady na CPA se odvíjejí od samotného produktu a od toho, jak je tento produkt prezentován na webu.

Místo CPA se někdy využívá i termín PPA (Pay per Action).

Dalšími možnostmi placení za reklamu jsou CPC (Cost per Click) / PPC (Pay per Click), CPE (Cost per Engagement), CPM (Cost per Mille) / CPT (Cost per Thousand) či CPV (Cost per Viewer).

Proč je CPA dobré?

Největší výhodou CPA je, že náklady na reklamu jsou vynaloženy zcela efektivně, jelikož platíme pouze za ty uživatele, kteří provedli předem definovanou akci. Znázorněme si to na následujícím hypotetickém příkladu:

Vlastníte e-shop, na kterém prodáváte potřeby pro psy. Přišly vám nové interaktivní hračky, které budete propagovat formou banneru. Umístíte jej na nějaký portál o psech. Za formu konverze si zvolíte provedení nákupu.

Uživateli X se reklama zobrazí, zaujme ho a tak na ni klikne. Nicméně produkt nekoupí, a proto vás tento uživatel nebude nic stát.

Uživateli Y se reklama zobrazí, klikne na ni a hračku si zakoupí. To znamená, že provedl konverzi, za kterou již budete platit.

CPA je také dobře měřitelné, je možné sledovat aktivitu zákazníků, například odkud na stránky chodí, na jaká klíčová slova reagují apod. Konverze je možné sledovat například pomocí Google Analytics. Získané informace využije marketingová agentura k efektivnímu nastavení marketingové strategie.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^