Digitální marketing | KREJTA reklamní agentura
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > Digitální marketing

Digitální marketing

Jakže? Co je to Digitální marketing?

Digitální marketing je v oblasti marketingu poměrně mladý pojem. Dá se na něj pohlížet mnoha způsoby, někteří jej berou jako úplně nové odvětví marketingu. Jiní jej vnímají pouze jako marketing provádění v digitálním a online světě. Tedy tento pojem berou spíš jako místo, platformu, na které je marketing prováděn než jako nové odvětví.

Digitální marketing tedy využívá především nová média, tedy především internet a sociální sítě. K tomu nám slouží technologie jako počítač, telefon či tablet, na kterých obsah konzumujeme. Digitální marketing rovněž může pracovat s virtuální realitou (VR), či rozšířenou realitou (AR).

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^