Marketingový mix: Co to je, jak na něj a čemu se vyhnout?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > Marketingový mix

Marketingový mix

Jakže? Co je to marketingový mix?

Marketingový mix je soubor nástrojů, které podnik nebo marketingová agentura používá k propagaci a prodeji. Existuje zde spousta modelů, ale nejznámějším a nejpoužívanějším je marketingový mix 4P. Je to soubor čtyř základních marketingových nástrojů, které slouží k tvorbě a realizaci marketingové strategie.

marketingový mix

Proč bych to měl/a potřebovat?

I když se to může zdát ze začátku složité, tak vám marketingový mix může z dlouhodobého hlediska ušetřit peníze i čas. Může vám dokonce zachránit i podnikání nebo vás dostat daleko před vaši konkurenci.

Zde vám přinášíme pár příkladů, proč se zaměřit na marketingový mix:

 • Pomůže vám vytvořit správnou marketingovou strategii.
 • Je to užitečný průvodce pro společnost, aby dosáhla co největšího zisku.
 • Díky němu dokážete určit vhodnost produktu nebo služby pro konkrétní cílovou spotřebitelskou základnu.
 • Pomáhá zvýšit efektivitu využívání zdrojů, které má společnost k dispozici.
 • Účinný nástroj k vyváženému přístupu a udržení společnosti na správné cestě.

Marketingový mix 4P

marketing mix p4

Marketingový mix 4P je základní mix, na který se teď podíváme podrobněji. Skládá se ze 4 složek, a to z ceny, místa, propagace a produktu, které jsou známé jako „4P“ a tvoří základ všeho, o co ve vaší společnosti jde:

 • Product (produkt) – nejedná se jen o samotný výrobek, ale i o obal, design, image výrobce, kvalitu, záruku nebo služby s produktem spojené. Je zde také podstatné zjistit, co nás odlišuje od konkurenčních produktů nebo služeb.
 • Price (cena) – je to peněžní hodnota, za kterou se produkt prodává. Patří sem i slevy, úvěry, leasingy apod.
 • Place (místo) – udává kde a jak se produkt dostane k zákazníkovi, jaká je dostupnost produktu, případně doprava nebo distribuce.
 • Promotion (propagace) – propagace říká zákazníkovi o vašem produktu. Důležité je nezaměňovat propagaci s marketingem, protože je jen jednou částí marketingové rovnice. Pod propagaci mohou spadat formáty jako televize, tisk nebo internet.

Marketingový mix 5P a 7P

Čím dál více se používá rozšířený marketingový mix 5P a 7P, proto se na ně dnes podíváme také. Marketingový mix 5P navazuje na marketingový mix 4P, ke kterému přidává kategorii ,,people’’ (lidé):

 • Product (produkt)
 • Price (cena)
 • Place (místo)
 • Promotion (propagace)
 • People (lidé) – osoby zapojené do prodeje nebo nákupu.

V poslední době byly do marketingového mixu přidány další dvě P, díky kterým nám vzniká nový název marketingový mix 7P. Tyto dvě složky jsou následující:

 • Process (proces) – zahrnuje postupy, které pomáhají dosáhnout cílového trhu.
 • Physical evidence (fyzické důkazy) – zde se snažíme našemu zákazníkovi sdělit výhody produktu neboli USP (unique selling proposition).

marketingový mix7

Marketingový mix 4C

Tento pojem označuje marketingový mix, který se také skládá ze čtyř složek. Rozpracoval ho Robert F. Lauterborn, který navázal na dříve vymyšlený marketingový mix 4P. Podle Lauterborna by totiž marketingová strategie neměla být z pozice prodávajícího, ale z pohledu kupujícího.

Marketingový mix 4C zahrnuje tyto kategorie:

 • Customer value (zákaznická hodnota) – znamená to, jakou užitnou hodnotu bude mít produkt pro zákazníka.
 • Communication (komunikace) – firma by se komunikaci se zákazníkem měla opravdu věnovat, protože díky ní získává představy o užitné hodnotě produktu.
 • Convenience (pohodlí) – tento model se snaží dosáhnout toho, aby zákazník cítil pohodlí, komfort nebo určité výhody.
 • Cost to the customer (cenové náklady zákazníka) – cenové náklady hrají důležitou roli v rozhodování, zda si zákazník produkt koupí či nikoliv.

Chápu a jak teda na to?

Poznejte svůj cílový trh

Je důležité si na začátku stanovit, komu chcete svůj produkt nebo službu prodat. Je to důležité z toho důvodu, že nemůžete uspokojit celý trh a bude to klíčové pro vaši marketingovou strategii.

Svůj cílový trh můžete poznat následovně:

 • Podle geografie – území či region, na který cílíme.
 • Podle demografie – zde zjišťujeme věk nebo pohlaví.
 • Podle nákupní preference – např. zájem o zdravou výživu nebo přírodní kosmetiku.

Stanovte si cíle a rozpočet

Zjednodušeně řečeno si můžete zapsat svoji požadovanou prodejní kvótu na daný rok a počet potenciálních zákazníků. Pamatujte, že čím více budete konkrétnější, tím lépe.

Aplikujte správnou taktiku

Správná taktika bude záviset na vašem cílovém trhu a vašich cílech. Měla by nám odpovědět, jak svých cílů dosáhneme, jaké aktivity k jejich dosažení povedou a jaké nástroje či metody použijeme.

Například pokud chcete svůj produkt prodat studentům, tak vaší taktikou může být o něco málo snížit cenu.

Jakým chybám se v marketingovém mixu vyhnout?

 • Špatná cena – tato chyba bývá nejjednodušší a nejčastější. Pokud vaše marketingové iniciativy nepřinesou výsledky jaké byste chtěli, vaší první reakcí by mělo být ujistit se, že jste svůj produkt nebo službu správně ocenili. Prudké výkyvy v poptávce mohou totiž znamenat, že jste produkt ocenili příliš nízko nebo vysoko.
 • Špatné umístění – tímto se myslí vybrání špatného cílového trhu či distribuce. Avšak za špatné umístění lze považovat i umístění produktu, respektive obchodu či služby, ve špatné lokalitě, ke které nebude mít tolik zákazníků přístup.
 • Slabý produkt – toto se silně odrazí v poptávce o váš produkt nebo službu. Hlavní je si říct, že váš produkt není o vás, ale o vašich zákaznících. Takže je podstatné nezapomenout na jejich potřeby.
 • Chybná propagace – myslete na to, že žádný produkt se sám nikdy neprodal. Produkty, které vypadají, jako by se samy prodávaly, jsou vyvrcholením intenzivního rozvoje a propagačních strategií. Proto pro svůj produkt nebo službu zvolte správnou a promyšlenou propagaci.

Jak můžu zlepšit můj marketingový mix?

Web a blog

Aby byla vaše firma efektivní, tak potřebuje online přítomnost. Sdělte jim, kdo jste, co děláte a jak by jim to mohlo prospět. V dnešním digitálním světě je klíčové si udělat dobrou online vizitku a komunikovat se svými potenciálními zákazníky.

Distribuční kanály

Část marketingového mixu závisí na správném místě, kde bude produkt prodán. Může to být třeba váš obchod, obchod distributora nebo online prodej.

Taktika propagace

I když se jedná o nejvíce samozřejmý prvek v marketingu, je zásadní, aby byla propagace dokončena jako poslední, protože před určením taktiky potřebujete základ produktu, ceny a místa. Jakmile toto vše znáte, zvažte propagační kanály a zvolte ty, které mají pro váš produkt a zákazníky největší smysl.

Průzkum trhu a vývoj produktu

Zúčastněte se průzkumu trhu, abyste porozuměli potřebám vašich kupujících. Úspěch vaší marketingové práce totiž závisí především na vašem produktu nebo službě, takže se ujistěte, jaké schopnosti a výhody má váš produkt.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^