Co je to Link Juice ? | KREJTA reklamní agentura
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > Link Juice

Link Juice

Jakže? Co je to Link Juice?

Link Juice je pojem, který se vyskytuje v SEO problematice. Představte si, že každá doména na světě má svůj takzvaný doménový rating. Tento doménový rating symbolizuje link juice.

Pokaždé, když se stránka odkáže na stránku jiné nebo stejné domény, přeleje část své autority do stránky, na kterou se odkazuje. Celkový doménový rating nebo link juice je pak součet všech odkazujících domén.

Tedy čím více stránek s větší autoritou se na vás odkazuje, tím více link juice se k vám přelévá, a tím větší autoritu má vaše stránka.

K čemu je dobrý?

Pokud chcete zvýšit pozice ve vyhledávačích, tak jedním z nejefektivnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je pomocí zpětných odkazů. Google sám potvrdil, že jedním z nejvýznamnějších faktorů při určování pozice ve vyhledávači jsou zpětné odkazy.

Získání zpětných odkazů můžete docílit správně nastavenou linkbuildingovou strategií. Tato strategie se může zaměřovat jak na externí linky z jiných kvalitních domén, tak také interním prolinkováním stránek na vaší doméně.

Jak můžu zlepšit můj link juice?

  • Tvorba užitečného obsahu, který lidi rádi sdílí a odkážou na něj
  • Tvorba Guest postů – Pište užitečné články pro někoho ve vašem oboru, který se na vás následně odkáže
  • Případové studie – Na základě zkušeností odpozorujte jevy a ty popište v jedinečné studii
  • Infografika – Vizuální zobrazení zjištěných statistik
  • Broken link building – Najděte obsah, na který se odkazuje množství webů, ale daný obsah už není k dispozici. Klíčový obsah tedy přepracujete a oslovte tak domény, které na tento web odkazují. Máte tudíž v rukách oblíbený obsah, který dokáže nahradit obsah již nedostupný.
  • Interní prolinkování vašeho webu – Ze stránek s vysokou autoritou a odkazy se odkazujte na stránky, které vysvětlují dané pojmy
  • Spojit se s odborníkyMarketingová agentura toto v rámci SEO zařídí za vás

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^