Co je konverzní poměr? | KREJTA reklamní agentura
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > Konverzní poměr

Konverzní poměr

Jakže? Vysvětlete mi co je konverzní poměr.

Konverzní poměr, někdy označovaný též jako míra konverze, je poměr mezi těmi, kdo provedli požadovanou akci a všemi návštěvníky.

Vzorec na výpočet Konverzního poměru

počet konverze

počet návštev

* 100 = míra konverze

V praxi to tedy znamená, že když mi na web přijde 100 lidí a 20 z nich nakoupí (provede konverzi), je můj konverzní poměr 20 %.

Konverzní poměr nemůže v Google Analytics nikdy přesáhnou hodnotu 100 %, neboť v GA lze uskutečnit pouze jednu konverzi za jednu návštěvu. Tedy v případě, že všichni příchozí rovněž nakoupí, dosáhnu této maximální hodnota konverzního poměru, tedy je má míra konverze 100 %.

Proč bych to měl/a potřebovat?

Sledování konverzního poměru nám může ledacos ukázat. U většiny dobrých stránek se můžeme setkávat s konverzním poměrem kolem 1 %. Pokud máme velmi známý produkt, který návštěvníci často kupují, může se konverze u takového produktu vyšplhat až na desítky procent.

Pokud míra konverze klesne pod jedno procento a dlouhodobě se zde drží, znamená to, že je s webem nějaký problém. Většinou webovým stránkám a produktům na nich nevěří, nebo je problém s jejich použitelností.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^