Co je to CTA (Call to Action)? - marketing | KREJTA digital
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > CTA

CTA

Vysvětlete mi, co je to CTA.

CTA je zkratka pro Call to Action, česky řečeno výzva k akci. Může se jednat o tlačítko nebo text s odkazem, kterým mohou návštěvníci provést požadovanou akci, například rezervovat, registrovat, objednat, kontaktovat či vyplnit dotazník. Jedná se tedy o tzv. konverzní tlačítko.

K čemu je to dobré?

CTA nám pomáhá přimět uživatele k tomu, aby provedl akci, kterou chceme. Cílem je vytvořit u něj pocit naléhavosti, aby měl potřebu provést akci hned a neodkládal rozhodnutí na jindy. A zároveň ho také informovat o tom, jakou akci od něj teď očekáváme – co je další krok, pokud má zájem o naši službu nebo produkt. Jako marketingová agentura tak můžeme mít např. CTA „Zavolejte nám a domluvte si schůzku“.

Proč to potřebuji?

CTA je důležitým prvkem, jelikož nám pomáhá plnit naše cíle jako například zvýšit počet objednávek či počet rezervací. Proto v reklamních sděleních nesmí chybět.

Chápu a jak teda na to?

V první řadě si nejdříve promyslete, co by mělo být cílem CTA – můžete třeba usilovat o zvýšení počtu objednávek.

Poté vymyslete formu CTA. Může se jednat například o nějaký banner, tlačítko, grafiku či text. Například Facebook přímo umožňuje přidat tlačítko s textem k výzvě k akci.

Poté zformulujte sdělení. To by mělo být krátké, jasné a srozumitelné, velmi důležité je zvolit ta správná slova. Platí, že čím konkrétnější to sdělení bude, tím lepší. Nebojte se používat akční slova, například „koupit“ nebo „rezervovat“. K vytvoření naléhavosti můžete přidat text typu „nyní“ či „ještě dnes“. Sdělení byste měli přizpůsobit svému komunikačnímu tónu, kterým se zákazníky komunikujete, může být tedy klidně vtipné.

Potom CTA vložte přímo do reklamního příspěvku ideálně tak, aby toho, kdo to bude číst, tzv. praštila do očí, ale zároveň aby nepůsobila úplně nuceně. Měla by být tedy hezky viditelná, aby nebylo jednoduché ji přehlédnout a neměla by se ztrácet v textu. Dbejte na to, aby tlačítko bylo dobře umístěné, například aby se nenacházelo až na konci stránky, kam uživatel musí „doscrollovat“.

Ať už se bude jednat o jakoukoliv formu CTA, cílem je to jisté – vyzvat uživatele k tomu, aby na ni klikl a byl přesměrován tam, kam chcete.

Úspěšnost CTA lze posléze měřit například pomocí míry prokliku CTR.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^