Akvizice | KREJTA reklamní agentura
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > Akvizice

Akvizice

Jakže? Co je akvizice?

Akvizice je proces, na jehož konci je dosažení zákazníka. Je to naprosto cokoli, co může nějakým způsobem vést k tomu, že mezi mnou a zákazníkem vznikne vazba prodávající – kupující.

Proč bych to měl/a potřebovat?

Přemýšlet nad tím, kde všude můžete akvizice sbírat, kde všude je možné získávat své zákazníky, nevede k ničemu menšímu než k navýšení Vašeho zisku. A to pravděpodobně chcete, ne?

Zkuste vymyslet všechna možná místa, odkud se k Vám potenciální zákazníci mohou dostat. Nejedná se pouze o prvoplánové prostředky k získávání, jako jsou PPC, emailing, různá vyskakující okna a jiné bannery, které na Vás křičí na každém rohu. Akviziční kampaně můžou být realizovány i přes venkovní (outdoorovou) reklamu, nebo taky přes televizi, rádio, tisk, nebo videa na internetu.

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^